Pårørende

Hvis du har pårørende, kan de få et direkte telefonnummer til huset. Forældre, søskende og venner er velkomne på besøg, så længe der bliver taget hensyn til husets øvrige beboere og din egen hverdag.