Værdier

I Fonden Startskuddet tror vi på mennesket. Alle kan noget og alle kan trives, når vi rummer hinanden og fokuserer på den enkeltes muligheder i relation med omgivelserne.

På Jupiter arbejder vi hver dag for, at vores beboere trives og udvikler sig i en meningsfuld hverdag. Vi har respekt for det enkelte menneskes behov for at udvikle sig på egne vilkår, og vores berettigelse er, at være til rådighed både fagligt og menneskeligt, for vores beboere hver eneste dag.

Som en del af Fonden Startskuddet er vi også en del af et fælles værdigrundlag.

Nærvær

For at kunne skabe rum til udvikling, kræves nærvær. Vi er nærværende, når vi er i kontakt med os selv, og dermed tilstede i nuet.

I kontakten med andre må vi altså være opmærksomme og lyttende. Vi lytter efter intentioner, håb og drømme og stiller os til rådighed med tid, nysgerrighed og autentisitet, hvilket kan medvirke til ny indsigt.

Vi har nærvær i vores møder, vores samtaler og vores arbejde. Vi ser nærvær som forudsætningen for Ordentlighed.

Ordentlighed

Vi bestræber os på, at ordentligheden er i vores kommunikation, adfærd og i vores ansvarstagen. Vi møder andre med respekt.

Vi er ambassadører for en god tone og bærer ordentligheden ind i samarbejdet, relationen og opgaven.

Ved at opføre os ordentligt, er vi forbilleder for hinanden og de mennesker, der har brug for vores støtte.

Gennem ordentlighed skabes der troværdighed om- og i hele organisationen.

Det er ordentligt at gøre det, vi siger, vi gør. Vi gør arbejdet færdigt og tør tale om det, der er svært.

Vi taler med hinanden fremfor om hinanden.

Ordentligheden giver os muligheden for at være faglige.

Faglighed

Faglighed er omdrejningspunktet for vores virke. I fagligheden forbindes teori og praksis.

Vi stræber hver dag på at mestre de teorier, metoder, arbejdsgange og dokumentationer, der indgår i vores arbejde, så det ender på et sikkert og højt niveau. Fagligheden står over det personlige og sikrer, at kommunikationen har fokus på opgaven.

Vi er i faglighed forbundet med nysgerrig søgen efter mere viden og indsigt, der gennem refleksion er med til at skabe nye fortællinger med nye muligheder.

Der er ikke én faglighed eller sandhed, men mange fagligheder og perspektiver, og vi dyrker igennem den narrative tænkning denne tværfaglighed, med henblik på at sikre de bedste løsninger for beboeren eller eleven. Det er i fagligheden, vi lykkes i at være ledestjerner for professionelle fællesskaber.