Spørgsmål og svar

Sådan sætter vi mål for vores beboere?
Vi har en forventning om, at der foreligger en handleplan ved indskrivning. Er det ikke tilfældet vil vi have fokus på at udvikle den i samarbejde med borger og myndighed op til og i løbet af de første tre måneder efter indskrivning.

Efter indskrivning udarbejder vi en Pædagogisk Udviklingsplan på baggrund af handleplanen og danner mål for udviklingsindsatsen på baggrund af samtaler med beboer og personalets observationer.

Sådan følger vi op på mål og dokumenterer målopfyldelsen?
Vi udarbejder umiddelbart efter anbringelse en pædagogisk udviklingsplan, der blandt andet indeholder flere fokusområder med inspiration fra Forandringskompasset.

Hver 5. uge eller efter behov har vi internt møde om borgerens udviklingsplan. Her kan beboeren ofte selv deltage, og blive aktivt inddraget, når vi gennemgår vi periodens udvikling, mål og planer. Inddragelse af beboeren har særlig betydning i forhold til at opdatere og justere udviklingsplanen. Facilitator for mødet er Startskuddets faglige leder og tilbuddets tilknyttede eksterne psykolog eller anden specialfaglig person.

Vi lægger stor vægt på at inddrage observationer og erfaringer med flere perspektiver, og evaluerer de fokusområder, der er arbejdet med. På baggrund af mødet tilpasses udviklingsplanen.

Vi udarbejder statusrapport til kommunen hvert halve år eller efter individuel aftale med borgerens sagsbehandler. Den danner grundlag for et statusmøde med sagsbehandler, eventuelle relevante pårørende, beboeren selv og andre relevante fagpersoner.