Målgruppe

Vi er godkendt til borgere i aldersgruppen 18-85 år med følgende diagnoser:

• Personlighedsforstyrrelse
• Autismespektrum
• Tilknytningsforstyrrelse
• Omsorgssvigt